Skip to content

SvVK södras styrelse 2023

Du kontaktar hela styrelsen på styrelsen@sodra.svvk.se

ORDFÖRANDE

Bodil Celander
Krokusgatan 55A, 212 32 Malmö
Tel 070-628 42 68
ordforande@sodra.svvk.se

SEKRETERARE

Annelie Månsson
Docentvägen 163, 977 52 Luleå
Tel 070-316 91 64
sekreterare@sodra.svvk.se

KASSÖR

Sabina Gunnarsdotter Leiswall
Fjelie Julleväg 18, 237 91 Bjärred
Tel 070-870 95 09
kassor@sodra.svvk.se

VICE ORDFÖRANDE

Christina Gustavsson
Erikshusvägen 8, 260 60 Kvidinge
Tel 073-844 63 03

LEDAMOT

Karin Malmström
Lindvägen 4, 261 72 Häljarp
Tel 070-536 06 41

Christina Frödin Thörnkvist
Trossgatan 3, 232 36 Arlöv
Tel 070-827 97 79

Claes Thörnkvist
Trossgatan 3, 232 36 Arlöv
Tel 070-548 84 45

SUPPLEANT

Jimmy Hansson
Häckeberga Gård 962, 247 98 Genarp
Tel 076-945 05 12

Josefine Andersson
Paradisäpplegatan 15C, 263 64 Viken
Tel 072-247 07 57

VALBEREDNING

Ida Lindström (sammankallande), Agnes Malmström, Dan G W Hansson

REVISORER

Maja Erwinsdotter Anselmsson, Bengt Klarin Revisors, Annette Andersson (suppleant) och Dan G W Hansson (suppleant)

WEBMASTER

Jessica Bolander, webmaster@svvk.se