Skip to content

SvVK södras styrelse 2022

Du kontaktar hela styrelsen på styrelsen@sodra.svvk.se

ORDFÖRANDE

Bodil Celander
Krokusgatan 55A, 212 32 Malmö
Tel 070-628 42 68
ordforande@sodra.svvk.se

SEKRETERARE

Annelie Månsson
Vänortsvägen 132, 977 55 Luleå
Tel 070-316 91 64
sekreterare@sodra.svvk.se

KASSÖR

Agnes Malmström
Åbrinksvägen 41, 222 71 Lund
Tel 070-895 08 74
kassor@sodra.svvk.se

VICE ORDFÖRANDE

Christina Gustavsson
Erikshusvägen 8, 260 60 Kvidinge
Tel 073-844 63 03

LEDAMOT

Karin Malmström
Lindvägen 4, 261 72 Häljarp
Tel 070-536 06 41

Christina Frödin Thörnkvist
Trossgatan 3, 232 36 Arlöv
Tel 070-827 97 79

LEDAMOT

Claes Thörnkvist
Trossgatan 3, 232 36 Arlöv
Tel 070-548 84 45

SUPPLEANT

Sabina Gunnarsdotter Leiswall
Nordanväg 28B, 244 38 Kävlinge
Tel 070-870 95 09

SUPPLEANT

Charlotta Svensson
Onsjögatan 9, 266 33 Munka Ljungby
Tel 070-233 20 59

VALBEREDNING

Stine Winther (sammankallande), Karin Nordahl och Dan G W Hansson

REVISORER

Maja Erwinsdotter Anselmsson, Bengt Klarin Revisors, Annette Andersson (suppleant) och Helene Wallerfeldt (suppleant)

WEBMASTER

Jessica Bolander, webmaster@svvk.se